Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje?

Międzynarodowa Konferencja organizowana z okazji 155 – lecia Krakowskiej Izby Adwokackiej

THE EUROPEAN BARS FEDERATION (FBE)
Intermediate Meeting Krakow


October 8 - 11, 2015


Aktualności