Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje?

Międzynarodowa Konferencja organizowana z okazji 155 – lecia Krakowskiej Izby Adwokackiej

Krakowska Izba Adwokacka
ul. Batorego 17

ul. Batorego 17
KRAKÓW

FBE Kraków

THE EUROPEAN BARS FEDERATION (FBE)
Intermediate Meeting Krakow

ul. Batorego 17
31-145 Kraków

www.fbe.adwokatura.krakow.pl

fbe@adwokatura.krakow.pl

tel. 728 871 909