Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje?

Międzynarodowa Konferencja organizowana z okazji 155 – lecia Krakowskiej Izby Adwokackiej

Program

6 października 2017 r. (piątek)

  
9:00-9:45 - Rejestracja Uczestników Konferencji Hotel Holiday Inn
15.00-18.00 - (Klub Adwokacki, ul. Sławkowska 1) – spotkania komisji oraz posiedzenie Prezydium Federation of the Bars Association of Europe
19.30-22.30 - (Statek) – uroczyste przywitanie uczestników połączone z poczęstunkiem

 

9 października 2015r.

Konferencja na temat przestępstw gospodarczych („White-collar crimes”)
Miejsce: Hotel Holiday Inn, ul. Wielopole 4

 

  
od godz. 08.30 - rejestracja Uczestników Kongresu
9:00 - powitanie i otwarcie Zjazdu
09.15- 10.45 - I panel dyskusyjny – Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” na tle przepisów prawa bankowego i regulacji prawnych Unii Europejskiej
10.45-11.00 - przerwa kawowa
11.00-12.30 - II panel dyskusyjny – Zagadnienia związane z materialno - prawnymi i procesowymi podstawami ścigania przestępczości transgranicznej, w szczególności tzw. „obrotu karuzelowego”
12.30-14.00 - lunch
14.00-15.30 - III panel dyskusyjny- Zagadnienia korupcji w obrocie gospodarczym (tzw. „fraud”) w kontekście modeli kryminalizacji korupcji w sferze publicznej
15.30-15.45 - przerwa kawowa
15.45-17.00 - IV panel dyskusyjny - „Ubezpieczenia adwokatów wykonujących zawód w więcej niż jednym państwie unijnym”
17.00-17.40 - czas wolny
17.40 - odjazd do kopalni soli w Wieliczce
18.45-20.30 - zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce
20.30-22.30 - kolacja w kopalni soli w Wieliczce
23.00 - powrót do hoteli

 

10 października 2015 r.(sobota) :

Obrady Plenarne FBE
Miejsce- Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

  
09.00-10.00 - Forum Dziekanów Okręgowych Rad/Izb
10.00-10.30 - przerwa kawowa
10.30-13.00 - obrady plenarne FBE
13.00-14.00 - zwiedzanie Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego
14.15-15.30 - lunch
15.30-19.30. - czas wolny
15.30-19.30 - Gala Dinner (Bal) w Pałacu Pod Baranami
Rynek Główny 27
(wymagany strój wieczorowy)

 

11 października 2015 r.(niedziela) :

Wyjazd